CONTACTOAyuntamiento de ValenciaCicle Integral de l'Aigua

Amadeo de Saboya, 11

46010 Valencia

Tel.: 96 352 54 78 Ext.: 2523

Fax.: 96 352 30 98Servei Cicle Integral de l'Aigua sercicloia@valencia.es
 
Secció d'Abastament secaguas@valencia.es
 
Sanejament. Manteniment i Explotació sccsaneamiento@valencia.es
 
Control d'Abocaments sccvertidos@valencia.es
 
 

Central Operativa de SaneamientoC. O. S. Telecomandament

Carrer del Mediterrani, 34

46011 Valencia

Tel.: 96 356 23 77Turia

 

 

 

HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua