MANTENIMENT DE LA XARXA - INVESTIGACIÓ I DESENROTLLAMENT


El Cicle Integral de l’Aigua, a fi de millorar la gestió de la xarxa i obrir noves línies d’actuació, desenrotlla, a través de l’Oficina d’Investigació i Desenrotllament, una sèrie de labors:Per mitjà d’inspeccions realitzades per l’interior dels grans col·lectors, artèries fonamentals de la Xarxa de Sanejament Municipal, s’hi detecta qualsevol anomalia que puga dificultar-ne el funcionament correcte. Estes inspeccions es duen a terme comptant amb tots els mitjans de seguretat necessaris per a garantir la integritat dels tècnics que les duen a terme (equips de comunicació especials, detectors de gasos, equips de respiració autònoma d’emergència, etc.).
A través dels models de simulació s’hi detecten els possibles motius de fallada de la xarxa en punts concrets:

Una vegada detectades les necessitats de millora, l’Oficina d’investigació i Desenrotllament du a terme els projectes adequats per a satisfer-les. Estos projectes poden contemplar des de l’execució de nous trams de col•lectors fins a la substitució o millora d’equipaments de les instal•lacions de sanejament (bombes, grups electrògens, quadres elèctrics, etc.).HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua