NORMATIVA - DOCUMENTACIÓ


El Cicle Integral de l’Aigua ha desenrotllat una sèrie de normes, fitxes tècniques i aplicacions informàtiques a fi d’homogeneïtzar el disseny dels elements que componen la xarxa de sanejament i facilitar, tant la redacció de projectes com l’execució posterior d’estos.


Tota esta informació està a disposició dels tècnics projectistes que la sol•liciten i es pot baixar de la xarxa o arreplegar personalment a les oficines del Cicle Integral de l’Aigua.ORDENANCES MUNICIPALS
GUIA SUDS VALENCIA
Programa PINSIRA (Juny de 2002)


La funció de PINSIRA és facilitar l’entrega al Cicle Integral de l’Aigua de les dades completes i amb el format adequat, de les xarxes de clavegueram executades, segons s’establix en la resolució d’Alcaldia núm. 284-M (28/05/01), en la qual es diu que l’entrega de les dades de les dites obres, juntament amb una altra documentació serà "…requisit per a l’acceptació de qualsevol obra de sanejament que s’execute a la ciutat de València, pública o privada, inclosa en un projecte de forma total o parcial, i que vaja a ser entregada a l’Ajuntament de València per a la seua explotació i manteniment".


Quadern d’informació


Requisits generals en l’entrega d’informació d’obres executades.Programa executable (versió juny de 2002)Manuals del PINSIRA
HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua