OBRES - DESCONNEXIÓ DE SÉQUIES


Desconnexió de séquies:


Objectius:
Fase 1


N’hi ha diversos casos segons les séquies estiguen en ús o en desús.


1 Séquies en ús


1.1 Séquies a la via pública vora l’edificació.Fase 2
Fase I.


Fase 3
Fase II.


1.2 Séquies a la via pública sense clavegueram.Fase 4


1.3 Séquies a l’interior de parcel·les.Fase 5
Fase I.


Fase 6
Fase II.


1 Séquies en desús


2.1 Séquies a la via pública vora l’edificació.Fase 7


2.2 Séquies en parcel·la privada.Fase 8


2.3 Séquies en via pública sense clavegueram.Fase 9


HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua