MANTENIMENT DE LA XARXA - NETEJA ELEMENTS DE CAPTACIÓ


El Servici de Neteja de Col•lectors realitza les operacions següents:Limpieza manual de imbornales
Limpieza manual de imbornales


Limpieza manual de imbornales
Limpieza manual de imbornalesLimpieza mercados municipales
Limpieza mercados municipalesLimpieza combinada
Limpieza combinada


Limpieza combinada
Limpieza combinada


Neteja d’embornals, algunes dades rellevants (any 2019):
HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua