OBRES - CONSTRUCCIÓ D’UN POU DE REGISTRE


Construcció d’un pou de registre:Fase 1
Fase 2
Buit per a construir un pou de registre.
Una vegada tallat el tub es comença el pou amb obra de rajola.


Fase 3
Obra de rajola acabada que arreplega les boques del tub per al col•lector i les connexions de l’embornal i clavament.


Fase 4
Fase 5
Tub de connexió d’embornal i tub de connexió de finca.
Anells de formigó per a augmentar l’alçada del pou de rajola.


Fase 6
Escala de barres encastades al mur per a baixar al pou.


Fase 7
Fase 8
Acabament de pou amb peça de formigó prefabricada.
Pou de registre amb embocadura de rajola.


HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua