OBRES - CONSTRUCCIÓ D’UN EMBORNAL


Construcció d’un embornal:Fase 1
Excavació.


Fase 2
Reompliment de material granular, plantejament del pou i començament del formigonat.


Fase 3
Acabament del reompliment de formigó i comprovació de la posició del pou.


Fase 4
Construcció de l’embut de captació per a suport de la fosa.


Fase 5
Col•locació de l’element de fosa, acabat interior (esquerdejat) i reposició de les rajoletes de la vorera.


Fase 6
Construcció de la zona de captació als laterals de la reixeta.


Fase 7
Acabat i neteja de l’interior de l’embornal.


Fase 8
Vista de l’acabat exterior.


HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua