OBRES - CONSTRUCCIÓ CLAVAMENT D’UNA CANONADA


Construcció clavament d’una canonada:Fase 1
Fase 2
Clavament de Palplanxes en el terreny per a contenció de terres.
Clavament de Palplanxes en el terreny per a contenció de terres.


Fase 3
Fase 4
Excavació del pou de clavament.
Detall del pou.


Fase 5
Fase 6
Detall del tub.
Maquinària per al clavament del tub.


Fase 7
Fase 8
Mur de suport.
Clavament del tub.


Fase 9
Clavament del tub.


Fase 10
Fase 11
Demolició de l’interior de la canonada i connexió a la canonada existent.
Detall de la demolició.


HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua