MANTENIMENT DE LA XARXA - NETEJA COL·LECTORS


El Cicle Integral de l’Aigua s’encarrega del manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de València i les seues pedanies. Es tracta d’una xarxa en contínua millora i expansió les principals característiques de la qual, són:La xarxa de clavegueram de València té una problemàtica molt específica lligada a l’orografia de la ciutat i al règim de pluges: al tindre poc desnivell, els col•lectors tenen un pendent escàs i gran diàmetre (es dimensiona per a un període de retorn T=25 anys), raó per la qual es produïxen sedimentacions als col•lectors que exigixen realitzar un manteniment continu.

El Cicle Integral de l’Aigua ha estructurat la gestió actual del manteniment a diversos servicis:
Neteja de col•lectors


La neteja de la ciutat de València presenta l’especial dificultat que al no tindre col•lectors amb pendent suficient, obliga a l’aspiració dels elements amb mànega d’impulsió.

 

El Sevici de Neteja de Col•lectors realitza les operacions següents:Vehículo impulsador aspirador
Limpieza de canalización con tobera de succión
Neteja de clavegueram amb vehicle impulsor-aspirador
Neteja de canalització amb tovera de succió


Camión limpiarejas
Camión limpiarejas
Camió neteja-reixes
Camió neteja-reixes


Antes Limpieza Colectores
Después Limpieza Colectores
Abans
DesprésHISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua