EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT - TELECOMANDAMENT


Telecomandament Estacions Electromecàniques del Sistema Municipal de Sanejament


El Cicle Integral de l’Aigua, per mitjà de la Sala de Telecontrol i Telecomandament, controla i gestiona les instal·lacions que componen el Sistema Municipal de Sanejament.


Recentment actualitzat, l’actual Sistema de Telecomandament està situat a la Central Operativa de Sanejament, al C/ del Mediterrani, 34.


Sala Telemando
Sala Telecomandament


Escomet les següents actuacions, considerades com a necessàries per al control i adequació permanent de la xarxa de sanejament i per a poder garantir les exigències de l’entorn d’esta:Per a la consecució d’estos objectius s’han entrellaçat diferents solucions i alternatives que rendibilitzen al màxim els costos d’execució i els d’explotació:


Actuacions encaminades a coordinar i recolzar la supervisió i control de la informacióMillora dels sistemes de comunicació, per mitjà de l’actualització dels sistemes de telecomunicacions per ràdio i la instal·lació de forma redundant a la ràdio d’altres sistemes com fibra òptica, wimax, GPRS, etc.Incorporació al Sistema de Telecomandament de les Instal·lacions en explotació


Pla progressiu d’incorporació al Sistema de Telecomandament de les Instal·lacions en explotació que encara no estan connectades al Telecomandament, per mitjà de la incorporació de PLC i sistemes de comunicació adequats a la freqüència i quantitat de dades a transmetre. Recolzant-se en la Sala de Telecontrol i Telecomandament, el Cicle Integral de l’Aigua gestiona l’explotació de diferents instal·lacions, que es podrien classificar com:HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua