EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT - TELECOMANDAMENT INSTAL•LACIONS


Altres Instal·lacions


El Cicle Integral de l’Aigua també s’ocupa d’altres, com són comportes de derivació de séquies a grans col·lectors, instal·lacions de control de contaminació de les aigües, etc. A continuació podem observar la situació aproximada d’estacions de bombament, passos inferiors i comportes de connexió de séquies i col·lectors:


PLANO DE LOCALIZACIÓN
HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua