GESTIÓ INTEGRAL


La Gestió Integral de la xarxa de sanejament de la ciutat de València té com a objectiu fonamental l’evacuació de la totalitat de les aigües residuals produïdes al terme municipal, cap a les estacions depuradores i garantir, fins a un cert nivell de risc, el drenatge de la ciutat davant de les precipitacions de pluja.


Per a aconseguir estos objectius s’actua des d’uns quants camps:Gestión IntegralAVANTATGES I OBJECTIUS DE LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ


Indubtablement un objectiu immediat és el de conéixer que està succeint en la nostra Xarxa de Sanejament en cada moment, i fonamentalment en situacions crítiques.
Només amb esta informació podrem Gestionar-la Integralment i, a més, ens permetrà:
HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua