ERA MODERNA


A l’acabament del segle XIX, a l’enderrocar-se les muralles i crear-se l’eixamplament, els nous barris van ser sanejats per a connectar amb el vall, que es va cobrir al llarg dels actuals carrers de Sorní i Ciscar.


Els barris que van anar creixent en direcció radial, en les dècades de 1920 i 1930, es van connectar a l’anell de la ronda.


En este estat de coses, la riuada de 1957 i la subsegüent construcció del Pla Sud, va obligar a planificar el clavegueram en dos grans col•lectors tangents a la ciutat, els col•lectors nord i sud, i va deixar el vall per al centre de la ciutat i concentrant les aigües en l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Pinedo.


El creixement continu de la ciutat, sobretot l’expansió al nord del vell llit, ha fet necessària la creació d’un esquema de col•lectors paral•lels: Serradora, Manuel Candela, av. Suècia, etc.


Actualment l’esquema de col•lectors nord i sud, sobre el qual s’ha organitzat el Sanejament de València en els últims 35 anys, està pràcticament complet. Les noves depuradores de Quart-Benàcher i del Carraixet, permeten que no siga necessari portar totes les aigües residuals a Pinedo. Els nous barris de la ciutat estan connectats a estos sistemes.Documentació gràfica de l’evolució històricared acequias ciudad medieval


XARXA DE SÉQUIES A LA CIUTAT MEDIEVAL


red acequias en el siglo XV


XARXA DE SÉQUIES AL SEGLE XV


red acequias en 1920


XARXA DE SÉQUIES L’ANY 1920


HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua